قوانین و مقررات

سیاست اصلی و استراتژی رمزینه سنتر بر حفظ و نگهداری اطلاعات خصوصی کاربران و اعضا بنا نهاده شده است و بر همین اساسی کلیه سیاستها و تصمیم گیریهای مربوطه در راستای حفظ حریم و اطلاعات خصوصی خریداران است.


سیاست شماره 1 :
تمام محصولات دارای اصالت وگارانتی معتبر میباشد
سیاست شماره 2:
تمام قیمت ها در سایت رمزینه سنتر به روز میباشد
سیاست شماره 3:
کلیه فعالیت های رمزینه سنتر ، تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد
سیاست شماره 4:
تمام مشاوره ها جهت معرفی محصولات بوده و در راستای منفعت مشتری میباشد
سیاست شماره 5:
رمزینه سنتر، آماده دریافت هر گونه پیشنهاد و یا انتقاد از طرف پذیرنده ها و مشتریان میباشد و جهت هر چه بهتر ارائه نمودن خدمات خود اطلاعات خود را بروز رسانی و امکانات خود را افزایش می دهد
سیاست شماره 6:
Up